ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်

၁။ စက်ရုံ

2. ပစ္စည်း QC

2. ပစ္စည်း QC

၆ ။ ကော်

10. QC

၁၁

၁၂

12. အရောင်သေဆုံး

၁၃

13. လေဆာထွင်းထု

14. QC

14. QC

15. ထုပ်ပိုးရန်အဆင်သင့်

16. ထုပ်ပိုးပစ္စည်း

16. ထုပ်ပိုးခြင်း

၁၇

18. ကွန်တိန်နာတင်

[W7JRD]MW1MZJMF_0X~3D29